تیزر تبلیغاتی

تیزر تبلیغاتی و ویدئو مارکتینگ در مقایسه با دیگر روش های تبلیغات جدیدتری محسوب شده و هنوز تمامی شرکت ها به استفاده از آن رو نیاورده‌اند، به همین دلیل در نظر مخاطبان خاص‌تر به نظر می‌رسد. اصلی ترین دلیل افزایش درخواست‌ ها برای ساخت تیزر تبلیغاتی و سپس استفاده از ترفندهای ویدیو مارکتینگ افزایش بی‌نظیر محبوبیت شبکه های اجتکاعی است. حضور فراگیر کاربران در این محیط ها سبب شده شرکت ها، آن‌ها را به عنوان یکی از بهترین بسترها به منظور تبلیغات ببینند.